Follow

Kennelijk heb ik het begintijdstip van de Koningsronde verkeerd begrepen. PI3UTR blijft vooralsnog stil...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Social media for Slow Scan Radio and the Daily Minutes