Follow

De belangrijkste parameter voor vandaag komt op de onderstaande pagina. Als Situation Report 66 straks uitkomt, is het aantal nieuwe besmettingen (in de tabel op ongeveer de helft van het document, tweede kolom) voor Nederland dan beduidend lager dan 800 of niet. (vervolgt)...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Social media for Slow Scan Radio and the Daily Minutes