@PA0ETE
CITAATJE:
As a standard rule in Canada, about 85% of radios sold are either in the UHF, or higher frequencies like 700 MHz (for public safety) or 900 MHz.
Volgens mij loopt de UHF tot 3000 MHz dus is het een beetje maf dat er wordt gesproken over UHF òf 700/900 MHz🧐

@Pa2qxt Tot 1940 liep UHF vanaf 30 MHz. Dat is de reden waarom SO-239/PL-259 connectoren vaak UHF-connectoren genoemd worden :-)

@PA0ETE Hmmm.....HF (decametergolven) werd toen zeker VHF genoemd en MF (hectometergolven) werd dus waarschijnlijk HF genoemd?
Tsja, je had toen natuurlijk nog geen kristaloscillatoren dus alles moest met condensatoren en spoelen worden opgewekt met frequentieverschuiving door opwarming en afkoeling tot gevolg. Probeer dan maar eens een Xvertor voor VHF laat staan UHF redelijk te laten functioneren; geen sinecure.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Social media for Slow Scan Radio and the Daily Minutes