Follow

Repeaterbeheerders, bezwaar maken tarieven heeft zin en kan nog ongv. een week

Ieder bezwaar levert AT kosten op, als voldoende mensen bezwaar maken kunnen die kosten zo hoog oplopen dat de maatregel geen zin meer heeft.

Zie eventueel: pa0ete.nl/ of zendamateur.com/viewtopic.php?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Social media for Slow Scan Radio and the Daily Minutes