Follow

Vroeger, ik praat niet zo graag over vroeger, daar ben ik nog niet uit genoeg voor... maar vroger noemde je PLATE en LOAD in een adem.

In de tijd dat de HF-eindtrappe nog op iedere band op de dummyload getuned moesten worden.

Maar toen kreeg je de computer
en sindsdien noemen we SAVE en LOAD in één adem...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Social media for Slow Scan Radio and the Daily Minutes