Follow

Meeluisteren kan via pd4fmj.nl, de site van Frans met diezelfde roepnaam. Bovenaan is een tabblad "D-STAR player". Je moet bij de afspeler waarschijnlijk zelf nog op het pijltje naar rechts (Play) klikken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Social media for Slow Scan Radio and the Daily Minutes